چیلر چیست

چیلر دستگاهی است که با استفاده از فرایند تقطیر و تبخیر یک مبرد در انواع مختلف چیلر تراکمی یا جذبی ،حرارت را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میکند .

عملکرد سیستم چیلر به چه صورت است

چیلر به معنای خنک کردن است و کار آن نیز خنک کردن آب برای مصارف گوناگون می باشد یکی از مصارف بسیار مهم خنک کنندگی ساختمانها می باشد آب سرد شده در چیلر با پمپ و از طریق لوله کشی به واحد های توزیع کننده هوای سرد مانند فن کویلهای تعبیه شده هدایت می شود لوله های ارسال کننده آب سرد به خوبی عایق کاری می شوند تا دمای آب سرد حفظ گردد. علاوه بر خنک کنندگی ساختمان ها چیلر مصارف بسیار زیاد صنعتی نیز دارد در مدار بسته طی یک سیکل تبرید باعث خنک کنندگی دستگاههای صنعتی در خطوط تولید می باشد .

گرمایش سیستم چیلر از طریق آبگرم که از طریق بویلر به فن کویلها می رسد تامین می شود که در زمستان چیلر از مدار خارج شده و از طریق هدایت آب گرم به فنکویلها گرمایش تامین می شود .

 

اجزای چیلر تراکمی

اجزای چیلر تراکمی شامل 2 عدد مبدل حرارتی آب خنک یا هواخنک (بنام کندانسور و اواپراتور )یک یا چند کمپرسور که میتواند در انواع مختلف اسکرال ، اسکرو، پیستونی و سانتریفیوژ و یک شیر منبسط کننده که شیر انبساط گفته می شود و مقداری سیال مبرد می باشد .

1- کمپرسور

مبرد در حالت گازی شکل وارد کمپرسور می شود و مبرد را به شدت تحت فشار قرار می دهد که هم دما و هم فشار افزایش پیدا میکند و از طریق یک لوله به یک مبدل حرارتی آب خنک یا هواخنک منتقل میگردد.

 

2- کندانسور چیلر تراکمی

دو نوع کندانسور آب خنک (آبی ) و هواخنک (هوایی ) که معمولا از نوع پوسته و لوله shell &tube است که از داخل لوله های آن مبرد و از اطراف لوله ها آب عبور میکند آب حرارت بالای مبرد را گرفته تا مبرد از حالت گاز به مایع تغییر فاز دهید آبی که خنک کاری را انجام می دهد خودش به خنک کاری نیاز دارد که از طریق لوله هایی به برج خنک کننده منتقل می شود که به چیلر با این نوع کندانسور ها آب خنک می گویند و اما اگر مبدل حرارتی چیلراز نوع هواخنک باشد هوا از اطراف لوله های کندانسور توسط فن دمیده شده و حرارت را از مبرد می گیرد تا مبرد از حالت گاز به مایع تغییر فاز دهد که به این نوع چیلر تراکمی هواخنک گفته می شود که فاقد برج خنک کننده می باشد .

 

3- شیر انبساط :

شیر انبساط بعد از کندانسور در مسیر مبرد قرار می گیرد تا مبرد را منبسط کرده و مخلوطی از مایع و گاز وارد مبدل دیگری بنام اواپراتور گردد .

 

4- مبدل حرارتی

معمولا مبدل حرارتی اواپراتور از نوع پوسته و لوله آب خنک است که از داخل لوله ها مبرد و از بیرون آن آب عبور می کند که اینبار مخلوطی از مایع و گاز که در داخل لوله ها در جریال است تمایل به تبخیر شدن دارد که اینبار گرما را از آب میگیرد و آب خنک می شود که آب خنک شده از طرق لوله هایی به سمت محل مورد استفاده هدایت میگردد .

 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در دفتر لوتوس تماس بگیرید .

چیلر هوا خنک

6

چیلر هوا خنک

5

مینی چیلر

7
11
8
9
10
12
16

چیلر آب خنک

15
14

چیلر آب خنک

13